ترجمه هم زمان

آیا به روزی فکر کرده اید که یک مهمان یا نماینده ای از یک شرکت خارجی داشته باشید ولی در ایجاد ارتباط به مشکل بر بخورید ؟ آیا در سمینار یا کنفرانس خارجی شرکت کرده اید که نیازمند مترجمی باشید که به طور همزمان بتواند مطالب را برای شما انتقال دهد ؟ آیا قراردادی دارید که نیازمند مذاکره به یک زبان خارجی باشد و در انتقال نظرات خود به طرف مذاکره مشکل داشته باشید ؟ گروه رویال ترجمه با دسترسی به شبکه ی گسترده ای از مترجمین خبره می تواند شما را در ترجمه همزمان در هر زبانی و در هر مکانی یاری دهد برای اطلاع از شرایط کاری و مشاوره در همین موضوع می توانید بامشاورین و کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید .