تایپ کتاب

برای تایپ کتاب از دو طریق می توانید اقدام کنید 

1. تایپ از طریق دست نوشته و یا هر گونه نوشته ای که دوست دارید آن را به کتاب تبدیل کنید 

2. تایپ از طریق فایل صوتی 

در حالت اول شما دست نوشته ، پایان نامه و یا هر گونه نوشته ای دوست دارید به کتاب تبدیل کنید به موسسه رویال ترجمه ارسال می کنید و در کمترین زمان و سریعترین حالت آن را تحویل می گیرید 

در حالت دوم شما به دلایلی که دوست نداشته اید دست نویس کنید می توایند اثرات خود را به شکل صوتی برای ما ارسال کنید و متخصصین ما آن را در سریعترین حالت برای شما تایپ کرده و ارسال کنند