تایپ روزنامه

توسط این خدمات موسسه رویال ترجمه شما می توانید برای وب سایت یا موسسه و سازمان خود روزنامه تایپ کنید و آن را منتشر کنید یکی از ویژگی هایی که روزنامه دارد انتشار سریع آن می باشد پس زمان یکی از فاکتورهای اصلی آن می باشد و پروسه اماده سازی آن باید سریع انجام بگیرد مجموعه رویال ترجمه شما را در این امر یاری خواهد کرد