تایپ جزوه

یکی از منابع آموزشی که مدرسین و اساتید دانشگاهی در ایران از آن استفاده می کنند جزوه می باشد ولی به دلیل زمان بر بود و شناور بودن مطالب اساتید از تایپ آن خوداری می کنند مجموعه رویال ترجمه می تواند جزوه های آموزشی این اساتید را با بالاترین کیفیت تایپ کرده و در سریعترین زمان در اختیار این عزیزان قرار دهد .