منشور اخلاق حرفه ای مترجمان ، یک فانتزی یا ضرورت قسمت دوم

تعداد بازدید: 1022

اخلاق نمایان کننده ی شخصیت فرد است و این اخلاق حرفه ای است که شخص را به شکل مطلوب چه در جامعه و چه در میان همکارانش معرفی می کند. در چهارچوب این اخلاق حرفه ای است که نقش پذیری افراد در جامعه شکل می گیرد و آنها را به هم منعطف تر می کند، و ارتباط اجتماعی میان اشخاص را گسترش می دهد. بعلاوه، اخلاق حرفه ای مجموعه ای از هنجارها و رفتارهای درونی اخلاقی را میان کارمندان و مدیران به وجود آورده و همچنین در انجام فعالیت ها و امور اداری و غیر اداری که مربوط به ارباب رجوع می شود، نقش مهمی را ایفا می کند. اخلاق حرفه ای در واقع به نوبه ی خود باعث تحریک بسیاری از محرک ها و رفع بسیاری از ناهنجاریها می شود. (بیک زاد، حسین پور، صادقی، ۱۳۸۹). همانگونه که پیشتر به آن پرداختیم، اخلاق حرفه ای در قالب سازمان معنا می یابد. به عبارت دیگر، این سازمان ها و نهادها هستند که زمینه و ضرورت ایجاد اصول اخلاقی را در مجموعه ی خود ایجاد می کنند. در سراسر دنیا در حرفه می ترجمه نیز، همچون سایر حرفه های تخصصی و حساس دیگر، اصول اخلاقی در قالب نظام نامه با منشور اخلاقی برای مترجمان حرفه ای تعریف شده است. هدف عمده ی این اصول اخلاقی ترغیب مترجمان به ارائه ی خدمات ترجمه به صورت حرفه ای و افزایش تبادل دانش و تجربه در میان مترجمان حرفه ای است. علاوه بر این، سازمان های تخصصی خدمات ترجمه تلاش می کنند تا منافع اقتصادی و حقوقی مترجمان حرفه ای و تخصصی را حفظ کرده و در جهت ارتقای حرفه و صنعت ترجمه گام بردارند. ارتقای روحیه مشارکت و همکاری و ایجاد فضای رقابتی سالم و اخلاقی به منظور ارتقای حرفه ای ترجمه در جامعه نیز ازتنظیم و ابلاغ گردیده اند. در ادامه به ذکر چندین نمونه از این نظام نامه ها و اهداف کلی آن ها می پردازیم. در منشور حقوق بیمار که بخشی از آیین نامه ی اخلاق پرستاری است، بیان شده است که هدف از منشور حقوق بیمار و رعایت موازین اخلاقی، کمک به بهبود نتایج و دستاوردهایی است که در سایه کی رعایت حقوق هر بیمار و برقراری روابط عادلانه به دست می آید. در ادامه نیز به بندهای اخلاقی نظیر رعایت ملاحظات اخلاقی حین ارائه ی مراقبت های بیمارستانی به بیمار، کسب رضایت آگاهانه از بیماری و سایر موارد اخلاقی اشاره شده است، در مثالی دیگر، در منشور اخلاقی ورزشکاران آورده شده است که آنان متعهد می شوند که تمام سعی و تلاش خود را در جهت موفقیت تیم و با باشگاه خود به کار گرفته و از هر گونه سهل انگاری و کم کاری در این خصوص بپرهیزند، در ارتباط بارسانه ها با هماهنگی مسئولین باشگاه و با رعایت موازین اخلاقی و عدالت در گفتار صرفا به بیان واقعیت بپردازند و از هر گونه تخریب و تهمت و... پرهیز کنند.

با یک بررسی اجمالی از نظام نامه های مختلف در ایران می توان به دو نکته پی برد. نکته ی اول آنکه در کشورمان ایران نیز، اهمیت وجود منشورهای اخلاقی همگام با سایر کشورها احساس شده است و می توان ادعا کرد که در بسیاری از سازمان ها، اعم از نهادهای رسمی و دولتی و حتی سازمان های خصوصی، منشورهای اخلاقی تدوین شده و مورد استفاده قرار می گیرد. نکته ی دیگر آنکه بندهای اخلاقی موجود در منشورهای مختلف عمدتا مشابه بوده و بیانگر آن است که با وجود گستردگی حرفه ها، اصول اخلاقی در سازمان ها تا حد بسیاری جهان شمول و همگانی اند. اما آنچه از منظر کاربردی و حتی اخلاقی حائز اهمیت فراوان تری است، اطمینان از رعایت این اصول و رسیدگی به موارد نقض آنها در سازمان های مربوطه می باشد.
ارسال نظر